Om Sai Ram

"Sabka Malik Ek" -> God is One

Posts Tagged ‘madhya shirdi sai arthi’

Sai Mantra’s

Posted by shirdisainath on May 29, 2009

Om Sai Ram

Dear devotee please read this sai mantra every thursday or every day to save you from danger and make your Baba to stand along with you day and nite and be happy and make others happy too…. Om Sai Ram

 

                            “Shirdi saibaba 108 Ashtothram Mantra”

 

 

Aum shree saaye naadhaaya namah

Aum shree laxmi naaraayanaaya namah

Aum shree krishna raama shiva maaruthyaadhi rupaaya namah

 

Aum shesha shaayene namah

Aum godhavari thadashiradi vaasine namah

Aum baktha shrudhaalayaaya namah

Aum sarva shruthvaasine namah

 

Aum boodhaa vaasaaya namah

Aum boodha bavisyath paava varji dhaaya namah

Aum kaalaa dheedhaaya namah

Aum kaalaaya namah

Aum kaala kaalaaya namah

 

Aum kaala dhar badha manaaya namah

Aum mruth yunjayaaya namah

Aum amarthyaaya namah

Aum marthyaa bayapradhaaya namah

Aum jeevaa dhaaraaya namah

Aum sarvaa dhaaraaya namah

 

Aum bakthaavana samarthaaya namah

Aum bakthaavana pradhik gnaaya namah

Aum anna vasthra dhaaaya namah

Aum aarokya sheshama dhaaya namah

 

Aum dhana maangalya pradhaaya namah

Aum ruthi sithi dhaaya namah

Aum puthra mithra kalathra bandhu dhaaya namah

 

Aum yooga shesha mava haaya namah

Aum aabath baandha vaaya namah

Aum maarga bandhavee namah

Aum bukthi mukthi svargaa bavarga dhaaya namah

 

Aum priyaaya namah

Aum preethi vardha naaya namah

Aum andhar yaamine namah

Aum sachi dhaathmane namah

 

Aum aanan dhaaya namah

Aum aanandha dhaaya namah

Aum paramesh varaaya namah

Aum para brahmanee namah

 

Aum para maathmanee namah

Aum gnana svarubinee namah

Aum jagadhaa pithre namah

Aum bakthaanaam maathru thaathru pidhaa mahaaya namah

 

Aum baktha baya pradhaaya namah

Aum baktha paraa dheenaaya namah

Aum bakthaa nukraha kaadha raaya namah

 

Aum saranaa kadha vathsalaaya namah

Aum bakthi sakthi pradhaaya namah

Aum gnana vairaakya dhaaya namah

Aum prema pradhaaya namah

Aum samsaya srudhaya thelar balya paabakarma vaasanaa shaya karaaya namah

 

Aum hrudhaya krandhi bedha kaaya namah

Aum karmath vamsine namah

Aum sutha sath vasthi dhaaya namah

 

Aum gunaa dheedha gunaath manee namah

Aum anandha kalyaana gunaaya namah

Aum amidha paraakra maaya namah

Aum jayinee namah

 

Aum dhoo dharshaa shesap yaaya namah

Aum abaraaji dhaaya namah

Aum thriloo kesu askandhitha kadhaye namah

Aum asakyarahi dhaaya namah

 

Aum sarva sakthi murthaye namah

Aum suruba sundha raaya namah

Aum sulosanaaya namah

 

Aum bahurooba vishva murthaye namah

Aum arubaavyak dhaaya namah

Aum asindhaaya namah

Aum soosha maaya namah

Aum svaandhar yaaminee namah

 

Aum manovaaga dhidhaaya namah

Aum prema murthaye namah

Aum soola badhurla baaya namah

Aum asahaaya sahaayaaya namah

 

Aum anaadha naadha dheena bandhave namah

Aum sarva baarap rudhe namah

Aum agarmaanega karma soogarmine namah

 

Aum punya sravana keethanaaya namah

Aum theerthaaya namah

Aum vaasu dhevaaya namah

Aum sadhaam gadhaye namah

 

Aum sath paraaya naaya namah

Aum loga naadhaaya namah

Aum bavanaa nagaaya namah

 

Aum amrudhaam savee namah

Aum baaskara prabaaya namah

Aum brumha sarya thapas saryaadhe suvradhaaya namah

 

Aum sathya dharma paraaya naaya namah

Aum sithes svaraaya namah

Aum sitha sangal paaya namah

Aum yoogesh svaraaya namah

 

Aum bagavadhe namah

Aum baktha vathsalaaya namah

Aum sath purushaaya namah

Aum purushotha maaya namah

Aum sathya thathva podhagaaya namah

 

Aum kaamaadhi sarva akgnana thvam sine namah

Aum abedha nandhaanu bavapra dhaaya namah

Aum shama sarvamadha samma dhaaya namah

 

Aum dhashinaa murthaye namah

Aum vengadesra manaaya namah

Aum athpudhaa nandha saryaaya namah

 

Aum prapannaar thee haraaya namah

Aum samsaara sarva dhukka sayaka raaya namah

Aum sarvavith sarva dhaumu kaaya namah

 

Aum sarvaandhar bahisthe dhaaya namah

Aum sarva mangala garaaya namah

Aum sarvaa peesta pradhaaya namah

Aum samarasa sanmaarga sthaapa naaya namah

 

 **********

 

Advertisements

Posted in 108 Sai Mantra | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 18 Comments »

Shej Aarti [Night Aarti]

Posted by shirdisainath on May 3, 2009

1. Pachahi Tattvanci Arati

Ovalu arati mazya Sadgurunatha, mazya Sainatha,
Panchahi tatvanca dipa lavila ata
Nirgunaci sthiti keisi akara ali, Baba akara ali,
Sarva ghati bharuni urali Sai Mauli.
Ovalu…
Raja tama sattva tighe mazya prasavali, mazyavara maya prasavali
Mayaciye poti keisi maya udbhavali
Ovalu…
Saptasagari keisa khela mandila, Baba khela mandila,
Kheluniya khela avagha vistara kela.
Ovalu…
Brahmandici racana keisi dakhavili dola, Baba dakhavali dola,
Tuka mhane maza Svami krpalu bhola.
Ovalu…

2. Arati Jnanarayaci

Arati Jnanraja, Mahakeivalyateja
Seviti Sadhu santa, Manu vedala maza.
Arati Jnanaraja…
Lopale jnana jagi, Hita nenati koni
Avatara Panduranga, Nama Thevile jnani.
Arati Jnanaraja…
Kanakace tata kari, Ubhya Gopika nari
Narada Tumbaraho, Samagayana kari.
Arati Jnanaraja…
Pragata guhya bole, Viswa Brahmaci kele
Rama Janardani, Payi Mastaka thevile.
Arati Jnanaraja…

 

3. Arati Tukaramaci

Arati Tukarama, Svami Sadgurdhama
Sachidanandha murti, Paya dakhavi amhan.
Arati Tukarama…
Raghave sagarata, Jaisse pasana tarile
Teise he tukobace, Abhanga raksile
Arati Tukarama…
Tukita Tulanesi, Brahma Tukasi ale
Mhanoni Ramesvare, carani mastaka thevile
Arati Tukarama…

4. Jaya Jaya Sainatha

Jaya Jaya Sainatha ata pahudave mandiri ho,
Alavito sapreme tujala arati gheuni kari ho.
Jaya Jaya Sainatha ata pahudave mandiri ho.
Ranjavasi tu madhura boluni maya jasi nija mula ho (x 2)
Bhogisi vyadhi tuca haruniya, nija sevaka dukhala ho (x 2)
Dhavuni bhakta vyasana harisi darsana desi tyala ho (x 2)
Zale asatila kasta atisaya tumace ya dehala ho.
Jaya Jaya …
Ksama sayana sundhara hi sobha sumana seja tyavari ho (x 2)
Ghyavi thodi bhakta jananci pujanadi cakari ho (x 2)
Ovalito pancaprana jyoti sumati kari ho. (x 2)
Seva kinkara bhakta priti attara parimala vari ho.
Jaya Jaya …
Soduni jaya dukha vatate, Sai tvacharanasi ho (x 2)
Ajnestava tava asiprasada gheuni nija sadanasi ho (x 2)
Jato ata yeu punarapi tvaccaranace pasi ho (x 2)
Uthavu tujala Saimaule, nijahita sadhayasi ho.
Jaya Jaya …

5. Ata Swami Sukhe

Ata Svami Sukhe Nidra kara avadhuta, Baba kara Sainatha
Cinmaye he sukhadhama jauni pahuda ekanta.
Vairagyaca kunca gheuni cauka zadila, Baba cauka zadila
Tyavari supremaca sidakava didhala.
Ata…
Payaghadaya ghatalya sundara navavidha bhakthi, Baba navavidha bhakthi
Jnanacya samaya lavuni ujalalya jyoti.
Ata…
Bhavarthaca mancaka hrdayakasi tangila, Baba Kasi tangila
Manaci sumane karuni kele sejela.
Ata…
Dvaitace kapata lavuni ekatra kele, Baba ekatra kele
Durnuddhicya gathi soduni padade sodile.
Ata…
Asa trsna kalpaneca soduni galabala, Baba soduni galabala
Daya ksama santi dasi ubhya sevela.
Ata…
Alaksya unmani gheuni, Baba najuka duhsala, Baba najuka duhsala
Niranjan Sadguru Svami nijavila sejela
Ata…
Sadguru Sainatha Maharaja Ki Jaya…
Sri Gurudeva Datta.

 

6. Prasada Milanyakarita

Pahe Prasadaci vata. Dyave dhuvoniya tata
Sesa gheuni jaina. Tumace zaliya bhojana.
Zalo ata ekaseva. Tumha alavito Deva.
Tuka mhane ata citta. Karuni rahilo niscita.

 

7. Prasada Milalyanantara (Pada)

Pavala prasada ata Vitho nijave, Baba ata nijave.
Apula to srama kalo yetase bhave.
Ata Svami sukhe nidra kara Gopala, Baba Sai dayala
Purale manoratha jato apule sthala.
Tumhansi jagavu amhi apulya cada, Baba apulya cada.
Subhasubha karme dosa haravaya pida.
Ata Svami…
Tuka mhane didhale uchistace bhojana, Uchistace bhojana
Nahi nivadile amhan apulaya bhinna.
Ata Svami…

Lalakara
Sri Sachidananda Sadguru
Sainatha Maharaja Ki Jaya
Aum Rajadhiraja Yogiraja
Parabrahma Sainatha Maharaja
Sri sacchidananda sadguru
Sainatha maharaja ki Jai.

Posted in Arthi Lyrics | Tagged: , , , , , , , , , , , | 24 Comments »

Madhya Aarti [Afternoon Aarti]

Posted by shirdisainath on May 3, 2009

1. Pancarati

Gheuniya Pancharati, Karu Babansi Arati,
Karu Saisi Arati, Karu Babansi Arati.
Utha utha ho bandhava. Ovalu ha rakhumadhava.
Sai Ramadhava. Ovalu ha rakhumadhava.
Karuniya Sthira Mana Pahu gambhira he dhyana
Sai ce he dhyana Pahu gambira he dhyana.
Krsnanatha datta-Sai. Jado citta tuje payi
Citta Deva Payi. Jado citta tuje payi.

2. Arati Saibaba

Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali
Dyava dasa visava, bhakta visava
Aarti…
Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa janan davi.
Nija dola Sriranga. Dola Sriranga
Aarti…
Jaya mani jaisa bhava. Tayataisa anubhava Davisi dayaghana,
Aisi tuzi he mava, tuzi he mava.
Aarti…
Tumace nama dhyata. Hare Sansruthivyatha
Agadha Tava karani. Marga davisi anatha, davisi anatha.
Aarti…
Kaliyuga Avatara, Saguna Brahma sachara
Avatirna zalase Svami Datta Digambara, Datta Digambara.
Aarti…
Athan Divasa Gurvari.Bhakta kariti vari.
Prabhupada Pahavaya Bhava Bhayanivari, bhayanivari.
Aarti…
Maza nijadravya theva, Thava carana-raja-seva
Magane heci aata, Tumhan devadideva, devadideva.
Aarti…
Ichita Dina chatak Nirmala toya nijasukha
Pajaven Madhava Ya Sambhala apuli bhaka, apuli bhaka.
Aarti…

2 A. Jaya Deva

Jaya Deva Jaya Deva Datta Avadhuta, O Sai Avadhuta
Joduni kara thava carani thevito mata.
Jaya Deva, Jaya Deva…
Avatarasi tu yeta dharmate glani nasti kannahi tu lavisi nijabhajani
Davisi nana lila asankhya rupani, Harisi dinance tu sankata dinarajani.
Jaya Deva, Jaya Deva…
Yavana-svarupi ekya darsana tva didhale, Samshaya nirasuniya tadadvaita ghalavile
Gopichanda Manda tvaci uddharile, Momina vansi janmuni lokan tariyale.
Jaya Deva, Jaya Deva…
Bheda na tattavi Hindu-yavananca kahi, Davayasi zala punarapi naradehi
Pahasi premane tu Hindu yavanahi, Davisi atmatvane vyapaka ha Sai.
Jaya Deva, Jaya Deva…
Deva Sainatha tvatpadanata vhave, Paramaya mohita janamocana zani vhave
Tvakrpaya sakalance sankata nirasave, Desila tari de tvadyasa Krsnane gave.
Jaya Deva, Jaya Deva…

3. Siradi maze Pandharapura

Siradi Maze Pandharapura. Sai Baba Ramavare.
Baba Ramavara. Sai Ramavara.
Sudha bhakti chandrabhaga, Bhava Pundalika jaga.
Pundalika jaga, Bhava Pundalika jaga.
Yaho yaho avaghe jana, Kara Babansi vandana
Babansi vandana, Saisi vandana.
Ganu mhane Baba Sai. Dhava pava mazi ai.
Pava maze ai. Dhava pava mazi ai.

4. Ghalina lotangana

Ghalina lotangana vandina carana, Dolyanni pahina rupa tuze
Preme aligina, anande pujina, Bhave ovalina mhane Nama.
Tvameva mata ca pita tvameva, Tvameva bandhusca sakha tvameva
Tvameva vidya dravinam tvameva, Tvameva sarvam mama, Deva Deva.
Kayane Vaca manasendriyairva. Budhyatmanava prakriti svabhavat
Karomi yadyatsakalam parasmai. Narayanayeti samarpayami.
Acchutam keshavam ramanarayanam
Krishnadamodaram vasudevam harim
Sridharam Madhavam Gopikavallabham,
Janakinayakam Ramacandran bhaje.

5. Namasmarana

Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare
(3 times)

6. Puspanjali

Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani prathamanyasan
Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya santi devah.
Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam vaisravanaya kurmahe.
Sa me kamanka makamaya mahyam Kamesvaro vaisravano dadhatu
Kuberaya Vaisravanaya Maharajaya Namaha
Aum Svasti. Sam Rajam Bhaujyam. Svarajyam Vairajyam Para,eshtayam Rajyam
Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi Syatsarvabhaumah
Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti.
Tadapyesa slok’bhi gito marutah parivestaro
Maruttasyavasangrhe, Aviksitasaya kamaprervisvedevah sahasada iti.
Sri Narayana Vasudeva
Sachidananda Sadguru Sainatha
Maharaja Ki Jaya.

7. Namaskarastaka

Anantha tula te kase re stavave Anantha tula te kase re namve
Anantha mukhanca sine sesa gatan Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Smarave mani tvatpada nitya bhave Urave tari bhaktisati svabhave
Tarave jaga taruni mayatata Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Vase jo sada davaya santa lilaDise ajnya lokanpari jo jananla
Pari antari jnana kaivalyadata. Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Bari ladhala janma ha manavaca Nara sarthaka sadhanibhuta saca
Dharu Sai preme galaya ahanta Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Dharave kari sana alpajna bala Karave amhan dhanya cumboni gala
Mukhi ghala preme khara grasa ata. Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Suradhika jyanchya pada vandhitati Sukadika jyate samanatva deti
Prayagadi tirthe padi namrahota. Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Tuzya jya pada pahata gopabali Sada rangali citsavarupi milali
Kari rasakrida save Krsnanatha. Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Tula magato magane eka dyave Kara joditho dina atyanta bhave
Bhavi Mohaniraja ha tari aata. Namaskara sastanga Sri Sainatha.

8. Aisa yei Ba

Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu.
Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba
Kasi Snana Japa, prathidivasi. Kohlapura bhiksesi
Nirmala nadi tunga, jala prasi, Nidra mahura desi. Aisa yei ba
Zoli lombatase vama kari. Trisula damaru-dhari
Bhaktan varada sada sukhakari Deshila Mukti cari Aisa yei ba
Payi paduka japamala kamandalu mrgachala Dharana karisi Ba
Nagajata muguta sobhato matha. Aisa yei ba
Tatpara tuzya ya he dhyani. Aksaya tyanche sadani
Lakshmi vasakari dinarajani. Raksisi sankata varuni Aisa yei ba
Ya pari dhyana tuze Gururaya drsya kari nayanan ya
Purnanandha sukhe hi kaya. Lavisi hariguna gaya.
Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu.
Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba

9. Sri Sainatha Mahimna Stotrama

Sada satsavarupam cidananda kandam jagatsambhavasthana samhara he tum
Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram sadgurum sainatham.
Bhavadhvantavidvamsa martandamidayam manovaggatitam munirdhyanagamyam
Jagat-vyapakam nirmalam nirgunam tvam, namamisvaram sadgurum sainatham.
Bhavbambhodhi magnarditanam jananam, svapada-sritanam svabhaktipriyanam
Samudharanartha kalau sambhavantam, namamisvaram sadgurum sainatham.
Sada nimbavrksasya muladhivasat sudhastravinam titka mapya priyam tam
Tarun kalpavrksadhikam sadhayantam, namamisvaram sadgurum sainatham.
Sada kalpavrksasya tasyadhimule bhavedbhavabuddhaya saparyadhisevaam
Nrnam kurvathaam bhuktimukti ptadam tam, namamisvaram sadgurum sainatham.
Anekasruta tarkya lilavilasaih, samaviskrtesana bhasvatprabhavam
Ahambhavahinam prasannatmabhavam, namamisvaram sadgurum sainatham.
Satam visrama rama mevabhiramam, sada sajjanaih Sanstutam sannamaddhih,
Janamodadam bhaktabhadra-pradham tam, namamisvaram sadgurum sainatham.
Ajanmadhyamekham param brahma saksat svayam sambhavam ramameva vathirnam
Bhavadarsanatsam Punitah praboham, namamisvaram sadgurum sainatham.
Sri Saisa Krpanidhe khiladrnam sarvarthasiddhiprada
Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta kshamah
Sadbhaktya saranam krtanjaliputah samprapito-smi Prabho,
Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam mama.
Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum.
Mayayopahatacitta suddhaye, cintaya myahamaharnisam-muda.
Saratsudhamsu pratima-prakasham, kripatapatram tava sainatha
Tvadhiyapadabja samsritanam svacchayay tapamapakarotu.
Upasanadaivata Sainatha, stavair mayopasanina stutastvam
Ramenmano me tava padayugme, bhrngo, yathabje makarandalubdhah.
Anekajanmarjita papasankshyo, bhavedhbhavatpada saroja darsanat
Ksamsva sarvana paradha punjakan prasida Saisa Guro dayanidhe.
Sri Sainatha caranamrta puta cittastatpada sevanaratah satatam ca bhaktya
Sansara janya duritau dhavinir gathaste kaivalyadhama paramam samavapnuvanti.
Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada
Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam.
Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih
Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita.
Govindasuriputrena Kasinathabhidhayina
Upasanityupakhyena Sri Sai Gurave’ rpita.

10. Puspanjali

Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani prathamanyasan
Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya santi devah.
Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam vaisravanaya kurmahe.
Sa me kamanka makamaya mahyam Kamesvaro vaisravano dadhatu
Kuberaya Vaisravanaya Maharajaya Namaha
Aum Svasti. Sam Rajam Bhaujyam. Svarajyam Vairajyam Para,eshtayam Rajyam
Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi Syatsarvabhaumah
Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti.
Tadapyesa slok’bhi gito marutah parivestaro
Maruttasyavasangrhe, Aviksitasaya kamaprervisvedevah sahasada iti.
Sri Narayana Vasudeva
Sachidananda Sadguru Sainatha
Maharaja Ki Jaya.

11. Prarthana

Karacharanakrtam vakkayajam karmajam va
Sravananayanajam va manasam va’ paradham
Viditamaviditam va sarvametatksamasva.
Jaya Jaya karunabdhe Sri Prabho Sainatha
Sri sacchidananda sadguru
Sainatha maharaja ki Jai.
Aum Rajadhiraja Yogiraja
Parabrahma Sainatha Maharaja
Sri sacchidananda sadguru
Sainatha maharaja ki Jai.

Posted in Arthi Lyrics | Tagged: , , , , , , , , | 3 Comments »